NL Doet en Alandsbeek doet mee!!!

DrukwerkDe werkgroep Groen is uit de winterslaap ontwaakt.

Met het langer worden van de dagen en het hoger worden van de temperatuur is ook de werkgroep Groen weer actief aan het worden. Sight Landscaping is in februari goed bezig geweest in de wijk en heeft veel grof werk voor ons verricht. Maar er is nog genoeg te doen overgebleven om weer een aantal gezellige werkmiddagen te plannen. Piet van Delden (buurtbewoner) heeft ons met prachtig nieuw gereedschap verblijd en van Sight Landscaping hebben we eveneens gereedschap in bruikleen gekregen. Niemand heeft dus meer het excuus: ik heb geen goed snoei-gereedschap.

We beginnen op zaterdag 11 maart in het kader van Nederland Doet met het opruimen van de wijk. Om 13.30 uur verzamelen alle wijkbewoners, jong en oud, op het speelveld bij de Krooneend (speelveld met de band). Daar wordt materiaal uitgedeeld waarmee iedereen zijn eigen directe omgeving/straat/plantsoentje zwerfvuilvrij kan maken. Na een uur verzamelen we ons met het opgeruimde zwerfvuil weer bij de band om onder genot van koffie/thee/fris en een versnapering de start van het nieuwe seizoen te vieren.

De andere geplande werkmiddagen (altijd van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur, met om 14.30 theepauze) staan in de agenda hiernaast vermeld.

De werkgroep Groen:
Jan de Bruijn, Irene v.d. Sanden, Jannie Miedema, Fons de Jonge, Niels Tazelaar