Alle berichten van Buren123

Wijkkamer Alandsbeek gaat door!

Wijkkamer Alandsbeek gaat door! Dat moet natuurlijk gevierd worden:

Vanavond (15 juli)  20.00 – 22.00 uur
Kokmeeuw 2 en 4

N.B. Op z’n Amerikaans neemt iedereen wat mee: eten, drinken eventuele stoelen en glaswerk. Er zijn alleen mensen, twee statafels, een vuurtje en plastic bekertjes.

Iedereen van harte welkom!

Feestje rond wijkkamer Alandsbeek

Maandag 15 juli horen we of we inderdaad een Wijkkamer in Alandsbeek krijgen. Een huis waar we als wijkgenoten gebruik van mogen maken om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op ontmoeting en verbinding.

Als het antwoord ‘ja’ is gaan we dat natuurlijk vieren. U/jij bent dan van harte uitgenodigd!

De uitkomst verschijnt in de loop van de dag op deze website en facebook

Feestje!

We gaan ‘spontaan’ borrelen rond de locatie van de wijkkamer. Verder het huis vast bekijken, enthousiasme delen, ideeën en dromen bespreken, ontmoeten en gezellig samen zijn.

Tijd: Maandag 15 juli, 20.00 – 22.00 uur
Waar: Kokmeeuw 4 en 2 (daar komt de wijkkamer!)

N.B. Op z’n Amerikaans neemt iedereen wat mee: eten, drinken eventuele stoelen en glaswerk. Er zijn alleen mensen, twee sta-tafels, een vuurtje en plastic bekertjes😀 .

ZEGT HET VOORT!

Gratis AED/reanimatie- cursus

(Doorgestuurd bericht van Stichting AED Leusden)

Gratis AED reanimatie- cursus door Rode Kruis
Nog enkele plaatsen vrij op vrijdag 5 juli a.s.

Stichting AED Leusden won 24 gratis deelnames aan een reanimatiecursus die gegeven wordt door het Rode Kruis. Er zijn echter nog plekken vrij.

Daarom bieden we nu de mogelijkheid aan alle Leusdenaren om gratis deel te nemen aan deze cursus die gesponsord wordt door het programma ‘Serious Request’.

De cursus wordt gehouden in de raadszaal van het Huis van Leusden op vrijdag 5 juli a.s. in twee groepen van 12 cursisten. Groep 1 van 08.30 – 12.30 uur en Groep 2 van 13.00 tot 17.00 uur. Burgemeester Gerlof Bouwmeester zal om 08.30 uur het startsein geven.

Lees verder voor opgave


Wijkkamer in Alandsbeek?

Op 15 juli hebben we als Buurkracht Alandsbeek om 8.30 uur het ultieme overleg in het Huis van Leusden (met wethouder Erik van Beurden, een beleidsadviseur, Lariks en iemand namens huurwoningen MVGM). We schatten rond 10.00 uur te weten of het erdoor is: wel/niet een Wijkkamer in Alandsbeek.

Sinds dec ’18 zijn we als bestuur van Buurkracht Alandsbeek hierover in gesprek met de wethouder en de MVGM. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden enthousiast deelgenomen aan de gesprekken van Samen Sterk tegen Eenzaamheid. Inmiddels ligt er een samenlevingsakkoord op tafel waarin één van projecten ‘Proeftuin Alandsbeek’ is. Als Proeftuin hebben we behoefte aan een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Onze vraag om een wijkkamer wordt daarmee urgenter. De MVGM heeft hiervoor een hoekhuis te huur aangeboden, een huis op een mooie locatie midden in de wijk.
Gaat dat onze Wijkkamer worden?

Wij hopen, denken van wel.
Zo ja: FEESTJE! Uitnodiging volgt.