Alle berichten van Buren123

Feestje rond wijkkamer Alandsbeek

Maandag 15 juli horen we of we inderdaad een Wijkkamer in Alandsbeek krijgen. Een huis waar we als wijkgenoten gebruik van mogen maken om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op ontmoeting en verbinding.

Als het antwoord ‘ja’ is gaan we dat natuurlijk vieren. U/jij bent dan van harte uitgenodigd!

De uitkomst verschijnt in de loop van de dag op deze website en facebook

Feestje!

We gaan ‘spontaan’ borrelen rond de locatie van de wijkkamer. Verder het huis vast bekijken, enthousiasme delen, ideeën en dromen bespreken, ontmoeten en gezellig samen zijn.

Tijd: Maandag 15 juli, 20.00 – 22.00 uur
Waar: Kokmeeuw 4 en 2 (daar komt de wijkkamer!)

N.B. Op z’n Amerikaans neemt iedereen wat mee: eten, drinken eventuele stoelen en glaswerk. Er zijn alleen mensen, twee sta-tafels, een vuurtje en plastic bekertjes😀 .

ZEGT HET VOORT!

Gratis AED/reanimatie- cursus

(Doorgestuurd bericht van Stichting AED Leusden)

Gratis AED reanimatie- cursus door Rode Kruis
Nog enkele plaatsen vrij op vrijdag 5 juli a.s.

Stichting AED Leusden won 24 gratis deelnames aan een reanimatiecursus die gegeven wordt door het Rode Kruis. Er zijn echter nog plekken vrij.

Daarom bieden we nu de mogelijkheid aan alle Leusdenaren om gratis deel te nemen aan deze cursus die gesponsord wordt door het programma ‘Serious Request’.

De cursus wordt gehouden in de raadszaal van het Huis van Leusden op vrijdag 5 juli a.s. in twee groepen van 12 cursisten. Groep 1 van 08.30 – 12.30 uur en Groep 2 van 13.00 tot 17.00 uur. Burgemeester Gerlof Bouwmeester zal om 08.30 uur het startsein geven.

Lees verder voor opgave


Wijkkamer in Alandsbeek?

Op 15 juli hebben we als Buurkracht Alandsbeek om 8.30 uur het ultieme overleg in het Huis van Leusden (met wethouder Erik van Beurden, een beleidsadviseur, Lariks en iemand namens huurwoningen MVGM). We schatten rond 10.00 uur te weten of het erdoor is: wel/niet een Wijkkamer in Alandsbeek.

Sinds dec ’18 zijn we als bestuur van Buurkracht Alandsbeek hierover in gesprek met de wethouder en de MVGM. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden enthousiast deelgenomen aan de gesprekken van Samen Sterk tegen Eenzaamheid. Inmiddels ligt er een samenlevingsakkoord op tafel waarin één van projecten ‘Proeftuin Alandsbeek’ is. Als Proeftuin hebben we behoefte aan een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Onze vraag om een wijkkamer wordt daarmee urgenter. De MVGM heeft hiervoor een hoekhuis te huur aangeboden, een huis op een mooie locatie midden in de wijk.
Gaat dat onze Wijkkamer worden?

Wij hopen, denken van wel.
Zo ja: FEESTJE! Uitnodiging volgt.

Vleermuizenavond

Zie je ze vliegen?
Wil je wel eens alles horen over de duistere wereld van onze vleermuizen? Kom dan eind augustus naar het programma dat we in Atria organiseren met wijkgenoot Willem Berger!

Zaterdag 31 augustus | Informatieavond Vleermuizen
Willem Berger (Albast) is vleermuiskenner en vrijwilliger bij de IVN vleermuizen-werkgroep Leusden. Hij coördineert daar onder andere de winter-tellingen. Als wijkvereniging hebben wij hem uitgenodigd om ons mee te nemen in de wereld van de vleermuis. We starten met een presentatie in Atria. Willem vertoont beelden en gaat in op vragen als: welke soorten vleermuizen komen in Leusden voor, waar leven ze en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nuttige insecteneters blijven voortbestaan? Rond zonsondergang neemt Willem ons mee naar buiten om vleermuizen te spotten.

Tijd: zaterdag 31 augustus, inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur
Plaats: Atria, het scholencomplex aan de Asschatterweg
Opgave verplicht: buurkrachtalandsbeek@gmail.com
Prijs:  € 7,50 / leden Buurkracht Alandsbeek € 5,- (inclusief een kop koffie of thee)

Kom eens kijken in de volkstuinen!

Op zaterdag 13 juli organiseren we als tuinders uit Alandsbeek een excursie voor geïnteresseerde wijkgenoten. We verzamelen om 13.00 uur op het veldje aan de Karekiet. Vandaar lopen we samen naar de Punt en laten jullie de tuinen zien. Koffie, thee en limonade! We horen graag vooraf wie er komen. Geef je op via: buurkrachtalandsbeek@gmail.com

Fons en Alie de Jonge, Fleur de Velde Harsenhorst.

TIJD IS GEWIJZIGD We vertrekken om 13.00 uur!

Reminder:

Zondag 19 mei | Stekjes Ruilmarkt
Plantenasiel Seeds and cuttings‎ aan de Goudplevier 20 organiseert tussen 13:00 – 15:00 uur een stekjes ruilmarkt.  Heb jij stekjes die je graag deelt of ben je opzoek naar nieuw kroost? Kom jouw overbodige stekjes ruilen! Stekken van binnenplanten, moestuinplanten  en overige stekjes.  Alles is kosteloos.

Weer kalfjes in de Dierenvallei

Eind mei krijgt de Dierenvallei, de kinderboerderij aan de Asschatterweg, weer twee kalfjes te logeren. Net als vorig jaar komen ze van Zorgboerderij Groot Kootwijk uit Barneveld.

De logeerpartij van 2018 is alle partijen goed bevallen. De Dierenvallei kreeg er tijdelijk een extra attractie en educatief element bij, en de dieren keerden in blakende gezondheid weer naar Barneveld terug. Een verandering dit jaar is dat er twee keer twee kalfjes komen. De eerste twee blijven een paar maanden en worden halverwege de zomer opgevolgd door twee nieuwe, die begin oktober weer teruggaan.
Namens de Dierenvallei, Willem Hekhuis