WG Groen

Wilt u actief meehelpen aan een mooie wijk, een schone straat en bosschages waarin onkruid niet de boventoon voert??
Meldt u dan aan bij één van onderstaande adressen:

Jan de Bruijn              tel.: 4942801           jwgdebruijn@gmail.com
Jannie Miedema        tel.: 4333646           j.miedema12@kpnplanet.nl
Irene van der Sande tel: 4942228           famsanden52@gmail.com
Rick Gonzalez             tel.: 0651872678   r.gonzalez1@hccnet.nl
Fons de Jonge            tel.: 4940754          fonspcdejonge@kpnmail.nl
Niels Tazelaar                                                  cgjtazelaar@hotmail.com