We zoeken mooie foto’s van de wijk!

In een volgende Alandsbeker willen we de midden-pagina reserveren voor een representatieve fotoserie waarin we de wijk mooi uitlichten. We nodigen u en jou daarom van harte uit hiervoor foto’s in te zenden. Een selectie van de beste foto’s komt in de wijkkrant en valt op de mat bij de 750 adressen in de wijk.

Wat voor foto’s zoeken we?

  • Recente foto’s (max. 2 jaar oud).
  • De foto is op een positieve manier typerend voor de wijk/ een deel van de wijk/ de straat waarin u woont.
  • We zien graag iets terug van de seizoenen (typisch winter, lente, zomer of herfst).
  • Let op: geen herkenbare personen in beeld zonder hun toestemming. Nummerborden kunnen we achteraf onleesbaar maken.

We zien de inzendingen vol verwachting tegemoet: buurkrachtalandsbeek@gmail.com
Uiterste inleverdatum: 1 augustus 2019
Bij inzending verleent u Buurkracht Alandsbeek de rechten ter publicatie van de foto.

Activiteiten in april en mei

De wijk is in beweging. Het is leuk om te zien dat buren zelf initiatieven nemen waar anderen aan mee kunnen doen.

Zo kunnen we binnenkort weer paaseitjes zoeken in de wijk. Ook is er een ruilmarkt voor stekjes én kun je elke woensdag meedoen aan de Fitclub van Ismay.

Zou het door het voorjaar komen?

Kijk voor meer informatie over deze activiteiten in de agenda.

Burensteun voor afscheid Ekow
Help mee en doneer voor een ticket

Onze markante wijkgenoot Ekow Sey is overleden. Op woensdag 27 maart is er een afscheidsdienst om 14.00 uur in de Marcuskerk, Asschatterweg 23 te Leusden.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Als u een bloem of bloemen meeneemt: we kiezen voor warm rood, geel en groen, de kleuren van de Ghanese vlag.
Het is voor de familie van Ekow uit Ghana heel lastig om bij de uitvaart aanwezig te zijn. De reiskosten hiervoor kunnen zij niet opbrengen. Veel mensen kenden Ekow van het voorbijgaan. Toch was de kring rondom hem erg klein. Als buren doen we ons best om zijn zoon Michael over te laten komen voor het afscheid van zijn vader.

Wil je bijdragen aan de reiskosten van zoon Michael om voor de begrafenis over te komen uit Ghana? Er is iemand gevonden die de kosten van het ticket voor wil schieten.
Je kunt je gift storten op de rekening van Buurkracht Alandsbeek: NL81 INGB 0006 5572 17 o.v.v. gift Ekow. Je kunt het geld ook in een gesloten enveloppe meenemen naar de uitvaartdienst. In de hal van de Marcuskerk plaatsen wij een doos voor alle donaties. We beloven zorgvuldig met de giften om te gaan en achteraf rekenschap te geven.

Namens ‘de buren’, Fleur de Velde Harsenhorst

 

Ghanese koning overleden

Onze markante wijkgenoot Ekow Sey is gisteren overleden. Eind januari werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een longbloeding. Wonderwel overleefde hij de eerste twee weken. Daarna leek hij langzaam op te krabbelen en zou binnenkort naar een revalidatiecentrum gaan. Het is echter anders gelopen, dit weekend keerde de infectie terug en gisteren stierf hij aan de complicaties.

Zijn familie uit Ghana kan niet aanwezig zijn bij de uitvaart, de reiskosten hiervoor kunnen zij niet opbrengen. Veel mensen kenden Ekow van het voorbijgaan. Toch was de kring rondom hem erg klein.

In mei 2017 schreven we een artikel in de Alandsbeker over het leven van Ekow.

Voor wie de uitvaart wil bijwonen is hier de rouwkaart.

Verkeershinder Waarden

Via Facebook werden we door een buurtbewoner geattendeerd op komende werkzaamheden aan de Waarden. Lang niet alle omwonenden blijken hierover een brief te hebben ontvangen van de gemeente. Vandaar dat we hem via onze website delen.

De werkzaamheden zijn verschoven, e.e.a. geldt nu voor maandag  18 maart t/m dinsdag 26 maart.

“De rijbaan en de parkeervakken van de Waarden worden gedeeltelijk opnieuw bestraat. Hierdoor zal de weg gestremd zijn vanaf huisnummers 1 t/m 19. (…) Uw woning blijft bereikbaar per voet. Vanwege de werkzaamheden is parkeren in dit gedeelte en op eigen terrein niet altijd mogelijk. ”

En heel belangrijk: bewoners wordt verzocht ervoor te zorgen dat hun auto’s/aanhangers op maandag 18 maart tijdelijk op een andere locatie staan geparkeerd.

Klik hier om de brief in te zien.