Geslaagde Energiemarkt in Alandsbeek!

Op zaterdag 15 juni jl. werd de Energiemarkt georganiseerd in onze wijk. Aanvankelijk leken de weergoden ons niet zo goed gezind, maar tussen 14.00 en 16.00 uur was het prima en de zon scheen volop. De ijsjes van Jacco smaakten toen nog beter!

Tijdens deze markt waren marktpartijen aanwezig die alles vertelden over isolatie van de woningen in Alandsbeek. Geen algemeen verhaal, maar heel specifiek konden de belangstellende wijkbewoners informatie inwinnen over het na-isoleren in hun eigen woning.

Daarnaast hebben zich ook nog verschillende wijkbewoners opgegeven voor de collectieve inkoopactie voor de  kruipruimte – en spouwmuurisolatie.

Naast isolatie was er ook een marktpartij aanwezig die een uitgebreide presentatie had gemaakt van de verschillende ventilatiemogelijkheden voor de ruimtewoningen. Want als de woningen goed zijn na-geïsoleerd, moet je slim en energiezuinig ventileren. Een rooster in je raam is dan volstrekt onvoldoende, zo lieten we ons vertellen.

Om al deze investeringen te kunnen financieren, stond op deze markt ook onze financieel expert. Deze heeft slimme adviezen kunnen geven. Dat gold ook voor de energieadviseur van de Gemeente Leusden. We hebben een bewoonster van een ruimtewoning blij kunnen maken met een gratis maatwerkadvies van deze energie adviseur. Haar lootje werd als winnend lot uit de bus getrokken.

Meer weten hierover? Kijk op de website van buurtteam Duurzaam Alandsbeek!
Home – Duurzaam Alandsbeek (buurkrachtalandsbeek.nl)

Wij kijken zeer positief terug op deze energiemarkt, namens

Buurtteam Duurzaam Alandsbeek

IkWilWatt

Buurkracht Alandsbeek

De Groene Belevenis