Attentie, nieuwsbericht!

Nieuwsbericht
Wegens omstandigheden vervallen de werkdagen 27 mei en 10 juni. Er wordt dit voorjaar nog één morgen gewerkt, op 24 juni .
Dat laat onverlet dat de werkgroep alle buurtbewoners oproept in hun eigen directe omgeving aandacht aan de wijk te besteden. Een schone wijk die een beetje is “aangeharkt”, veraangenaamd ieders leefomgeving.
Werkgroep Groen

Waarden-Rietgors-Kokmeeuw

werkgroep groenzaterdag 13 mei 13.30  – 15.30 uur
We gaan weer aan de slag om de wijk te verfraaien. Deze keer zijn de perken rond Waarden/Rietgorts/Kokmeeuw aan de  beurt om opgeknapt te worden en het opschot te snoeien in de randen langs de weg.

Gevarieerd werk: schoffelen, spitten en snoeien. Hebt u zelf gereedschap?  Neem het mee, maar er is ook gereedschap aanwezig.
Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook!!!!!!!!!
Koffie/thee/fris om 14.30

 

Werken in het groen

Schoffel295041408876094De werkgroep Groen van Buurkracht Alandsbeek gaat zaterdag 22 april weer aan de slag. We gaan dit keer de perkjes in de wijk aanpakken. We starten om 13.30 uur op de hoek van Karekiet/Grienden. Om 14.30 is er koffie en thee en voor de kinderen die meewerken fris. We stoppen om 15.30 uur. Als gereedschap zijn hakken/schoffels/spades en bezems nodig. Hebt u dit gereedschap niet dan heeft Sight Landscaping voor dat gereedschap gezorgd.
Voor mooi weer wordt gezorgd door de werkgroep.

8 april, Werkgroep Groen aan de slag

Werkgroep GroenZaterdag 8 april gaat de werkgroep Groen weer aan de slag. We gaan die dag alle grasvelden bij de Mondriaanwoningen (ruimtewoningen) en in Alandsbeek-Zuid schoonmaken. We starten om 13.30 uur bij de speeltuin met de band (Krooneend/Waarden). Om 14.30 drinken we koffie/thee en fris voor de kinderen, waarna we tot 15.30 uur doorwerken. We rekenen er op dat veel bewoners ons komen helpen. Sight Landscaping zorgt voor materialen en zelf kunt u grashark, bezem en kruiwagen eventueel meenemen. Voor goed werkweer zorgt de werkgroep.