Onze wijk

Alandsbeek is een ruim opgezette woonwijk aan de Oost-kant van Leusden. Ze grenst aan de historische linie-dijk met daarachter het Valleikanaal en het buitengebied. Het is heerlijk wonen in deze parkachtige wijk vol bosschages, paadjes en speelplekken voor kinderen. ‘s Nachts hoor je de bosuilen (die nestelen op de dijk) en soms zelfs in de verte een koe. Je kunt heerlijk wandelen over de Valleidijk en als de boeren gaan gieren ruik je dat er regen komt .

Woonhuizen
‘De wijk Alandsbeek bestaat hoofdzakelijk uit eengezinswoningen in rijtjes’ staat te lezen in  het bestemmingsplan van de gemeente. ‘Aan de oostzijde van de wijk bevinden zich een zestal vrijstaande woningen en aan de zuidzijde een aantal half-vrijstaande woningen. In de wijk komen geen gestapelde woningen voor. Afgezien van de vrijstaande woningen en het bewoonde deel van de Hakhorst, bevat de woonbuurt drie verschillende woningtypes.

In het gebied gelegen ten westen van het Reigerpad zijn de woningen uitgevoerd in afwisselend twee of drie lagen, zonder een kap.’ Veel mensen noemen dit de mondriaanwoningen of ruimte woningen.

‘De woningen in het gebied ten oosten van het Reigerpad zijn
uitgevoerd in één, twee of drie lagen met aan één zijde een schuin aflopende kap. Deze woningen zijn zeer verschillend van aard: variërend van drive-inwoningen tot woningen met een garage ervoor. Het resultaat is een zeer wisselend gevelfront.’ Iedereen gebruikt voor dit type huizen de naam ski-dakwoningen.

‘Het derde en tevens laatste woningtype bevindt zich ten zuiden van het Eiberpad. De woningen in dit gebied bestaan uit 2 à 3 lagen met (deels) een kap. Deze woningen zijn deels uitgevoerd in rijtjes, deels in half-vrijstaande woningen.’ Tja, hoe worden deze huizen door ons genoemd?

Bijzondere bebouwing
Naast woonhuizen is er in de wijk wat ‘bijzondere bebouwing’. Aan de Noord- kant bevindt zich MFC Atria. Hierin huizen de twee basisscholen KLA4 en De Bongerd, BSO Humanitas en de Dierenvallei. Ook is er een gymzaal.

Aan de Zuid-kant van de wijk (aan de Lepelaar) staan ‘verschillende gebouwen met een van wonen afwijkende functie, namelijk horeca- en medische voorzieningen.’  Wij zijn blij met Cafetaria Jacco’s, Ilonka Ballet en Beweging, Huisartsen LepelaarCFM Leusden (Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie)en Derma Zen (Hannah Huidcoach & medisch pedicure).

‘Een -qua bebouwing-  bijzonder element in de wijk is de oude boerderij de Hakhorst aan de Waarden. Deze voormalige boerderij is thans in gebruik als pannenkoekenhuis en bistro.’ Als wijk zijn we voorzien van niet alleen een cafetaria maar ook nog  Pannekoekboerderij De Hakhorst en Bistro Bling.

Elkaar ontmoeten
Natuurlijk kom je de directe buren tegen op je dagelijkse gang. Maar qua ‘ontmoeten’ heeft Alandsbeek wijkbreed een paar handicaps. Allereerst zijn er geen winkels in de wijk waar je elkaar regelmatig tegen kunt komen. Een echte ‘kern’ ontbreekt daarmee. Gaan je kinderen naar school in Atria dan voelt dat al snel als de centrale plek waar je anderen ontmoet.
Daarnaast is er iets typisch aan de inrichting van de wijk.  ‘Alandsbeek bestaat in feite uit vier deelgebieden, welke elk afzonderlijk ontsloten worden vanaf het stelsel van ontsluitingswegen. Tussen deze vier deelgebieden onderling bestaan slechts verbindingen voor het langzame verkeer’ schrijft het bestemmingsplan.Alleen fietsend of lopend kun je van het ene deel van de wijk naar het andere deel. Bewoners die altijd met de auto naar werk of winkel gaan komen  alleen in hun eigen deel van de wijk.
Ben je een wandelaar of loop je dagelijks je rondje met de hond dan maak je de meeste kans om de buurt echt te leren kennen en andere mensen tegen te komen.