Organisatiestructuur

Door en voor buren

Het samenwerken van buurtgenoten vraagt om enige structuur. Momenteel proberen we te werken en communiceren als in het schema hierboven afgebeeld.
Werkgroepen zijn zoveel mogelijk zelfsturende teams. Elke groep draagt verantwoordelijkheid voor een specifieke taak of activiteit.
Stuurgroep is de plek waar alle groepen samenkomen: afgevaardigden van werkgroepen en bestuur. Het is de plek voor onderlinge terugkoppeling, afstemming en het maken van activiteitenplannen.
Bestuur draagt een aantal structurele en ondersteunende taken zoals het beleid, de communicatie, promotie, financiën en onderhoud externe contacten.
Incidentele of jaarlijkse activiteiten hangen momenteel qua initiatief en uitvoering nog teveel aan het bestuur. Het streven is ook hier zelfstandige werkgroepen van te maken.

Momenteel, na de enquête, is nog een extra groep actief, de enquêtecommissie. Deze bestaat uit een combinatie van stuurgroep- en bestuursleden. Belangrijke lijnen voor het activiteitenprogramma en het verdelen van activiteit-verantwoordelijkheid worden uitgezet.