Communicatie in de wijk

Wil je iets delen met anderen in de wijk? Daarvoor staan meerdere middelen tot je beschikking.

Wijkinformatieborden
Bij de vijf ingangen van de wijk hebben we  wijkinformatieborden geplaatst. Hier kun je als bewoner van de wijk je berichten op prikken. Graag weer zelf verwijderen na enige tijd.

Facebook, Twitter, Nextdoor, Instagram
Je kunt vriend worden van onze Facebook-pagina, volger op Twitter of Nextdoor.

Whatsapp
Je kunt lid worden van de Whatsapp buurtpreventie
en voor de wat luchtiger onderwerpen sluit je aan bij de Sociaal Alandsbeek groepsapp.

Website
Je kunt je bericht verzenden met behulp van het contactformulier of een mail sturen aan contact@buurkrachtalandsbeek.nl  Wij kunnen het plaatsen op de website, facebook en eventueel in de Alandsbeker of ledenbrief.

Bomen
In de praktijk gaat nog veel informatie via de bomen. Aankondigingen van Sint Maarten of het straatfeest lenen zich daar goed voor.