Resultaten wijkenquête activiteiten 2023


Enquête resultaten

 • In februari hebben we een wijkenquête uitgezet en maar liefst 164 reacties
  ontvangen. Super leuk en bedankt allemaal voor het invullen!
 • De enquêtecommissie komt vrijwel wekelijks bijeen om te
  overleggen over de analyse en het vervolg van de enquete-uitkomsten. We vinden
  het belangrijk dat iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, een terugkoppeling krijgt.
 • Ruim 60 mensen hebben aangegeven te willen helpen met een activiteit
 • De intentie is om contact op te nemen met deze 60 mensen, om te bekijken waarmee
  zij precies willen helpen en in welke vorm. Hierna kunnen we gezamenlijk met de
  groepjes “helpers” bepalen welke activiteiten we gaan organiseren en wanneer.
 • Hierbij maken we verschillende afwegingen in prioriteiten en kijken we o.a. naar
  welke activiteiten:
  o Al georganiseerd worden, en kunnen mensen er bij aansluiten (denk aan
  aanschuiftafel)?
  o Snel georganiseerd moeten worden (paaseitjes zoeken)? Helpers voor
  Halloween zullen we daarentegen weer later contacten, logischerwijs.
  o Er echt uit springen qua interesse (> 30 reacties: brandweermiddag voor
  kinderen, buurt bbq, wandelen, yoga tekenen & schilderen, bloemschikken,
  theater/muziek, kookworkshops, rondleiding door de wijk & vleermuizen)?
  o We al lijntjes hebben lopen met organisatoren/externen
 • Voor de doelgroep jong & kinderactiviteiten willen we een borrelavond organiseren,
  om kennis te maken en onderling te kijken wie waarbij wil helpen en concrete acties
  te laten volgen. Datum wordt nader bekend gemaakt via Facebook en Whatsapp
  (Sociaal Alandsbeek groepsapp, meld je aan als je hier nog niet inzit door te mailen
  naar sociaal@buurkrachtalandsbeek.nl)!

Concrete stappen ontwikkeling activiteiten

maart 2023

 • Bordspelavonden. De geïnteresseerden zijn gebeld en uitgenodigd voor de al bestaande avonden. De groep groeit: tijdens de laatste bijeenkomst waren er negen gasten.
 • Aanschuiftafel. Het oudere deel van de geïnteresseerden is via de mail uitgenodigd voor de al bestaande wijkdiners.
 • Bloemschikken. Voor nu opgepakt door bekende vrijwilligers, 6 april: Bloemschikken Pasen. Geïnteresseerden zijn per mail uitgenodigd.
 • Paaseitjes zoeken. De enquête heeft een mooie organisatiegroep opgeleverd van zes jonge ouders. Ze draaien zelfstandig de activiteit die op 8 april plaatsvindt.
 • Expositie fotografie. Eén van de helpers heeft de leiding genomen en contact gelegd met anderen die mogelijk interesse hebben. Wordt vervolgd!
 • Anderen helpen met een klus. Eén van de helpers heeft de leiding genomen en de andere geïnteresseerden benaderd. Ze is de app-groep ‘Hulpkracht Alandsbeek’ gestart en deze heeft inmiddels 13 deelnemers. Laat de hulpvragen dus maar komen.
 • Brandweermiddag. Hierover loopt al langere tijd contact met wijkgenoot die hierin het voortouw wil nemen. Hij probeert een datum te krijgen van brandweer.
 • Excursie Sovjet Ereveld. Datum via al bestaande contacten geprikt (4 juni 2023) en geïnteresseerden via mail uitgenodigd. Veel aanmeldingen.
 • Excursie Vleermuizen. Eén van de helpers heeft de leiding genomen en contact gelegd met excursieleider. Waarschijnlijk wordt het 9 sptember (onder voorbehoud)