Contact

Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek / Wijkkamer Alandsbeek

Post- en bezoekadres:  Kokmeeuw 2, 3831HJ Leusden

Openingstijden:               zie agenda

Mailadressen:

Algemeen:                                          contact@buurkrachtalandsbeek.nl

Bestuur:                                               bestuur@buurkrachtalandsbeek.nl

Activiteiten
& reserveringen wijkkamer:
     
activiteiten@buurkrachtalandsbeek.nl

Penningmeester:                              penningmeester@buurkrachtalandsbeek.nl

Redactie Alandsbeker:                  redactie@buurkrachtalandsbeek.nl

Communicatie onderling
Als wijkvereniging vinden we het belangrijk dat wijkgenoten elkaar onderling makkelijk weten te vinden.  Naast de’gewone’communicatiemiddelen hebben we er een paar extra  in het leven geroepen: communicatie in de wijk.