Contact

Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek / Wijkkamer Alandsbeek

Post- en bezoekadres:  Kokmeeuw 2, 3831HJ Leusden

Openingstijden:               zie agenda

Mail:                                        buurkrachtalandsbeek@gmail.com

Als vrijwillige buurtgenoten beschikken wij niet over een telefoon van de zaak.
We ontvangen met plezier vragen en opmerkingen per mail. Indien nodig sturen we je bericht door aan de juiste mensen.

Communicatie onderling
Als wijkvereniging vinden we het belangrijk dat wijkgenoten elkaar onderling makkelijk weten te vinden.  Naast de’gewone’communicatiemiddelen hebben we er een paar extra  in het leven geroepen: communicatie in de wijk.