Buurkracht Alandsbeek

Buurkracht Alandsbeek is sinds 2014 de wijkvereniging in Alandsbeek.
‘Buurkracht’ staat voor de kracht van buren: samen ben je meer en kun je het samen-leven in de wijk leuker en beter maken.

Als vereniging zijn wij er van overtuigd dat je prettiger woont als je goede contacten hebt in je buurt. Dat begint met het groeten van de buurman en het praatje op straat. Om het nog makkelijker te maken hebben we een aantal communicatiekanalen opgezet: deze website, onze facebookpagina, twitter, de app groepen WAP en Sociaal Alandsbeek, wijkkrant ‘De Alandsbeker’ en niet te vergeten de informatieborden bij alle ingangen van de wijk. Iedereen mag gebruik maken van deze kanalen, lid of niet.

Door de jaren heen hebben ‘buren’ al heel veel tot stand gebracht. Als je wat verder kijkt op deze website kom je allerlei goede initiatieven en leuke activiteiten tegen.

De vereniging drijft op de inzet van een groep enthousiaste vrijwillige buurtgenoten. Jaarlijks wordt een ALV gehouden.

Lidmaatschap van de vereniging zien we in de eerste plaats als uiting van je sympathie voor het werk. Met de € 10,- per jaar per huishouden krijgen we de noodzakelijke financiële basis die nodig is om dingen te blijven ondernemen. > Lid of donateur worden
Sommige leden zijn heel actief. Ze denken mee in wat goed is voor de wijk of steken heel praktisch de handen uit de mouwen. Er zijn talloze vrijwilligers betrokken als straatcontactpersoon, bij de Aanschuiftafel, het bijhouden van de media of op orde houden van de Mini-biebs, het begeleiden van de koffieochtenden of organiseren van activiteiten als Halloween en Paaseitjes zoeken of een Wijkschoon-ochtend.

We zijn als vereniging best trots dat we in corona tijd bleken te beschikken over een heel levend en adequaat communicatie- en organisatienetwerk. Binnen een dag hebben we een Hulp&help lijn op weten te zetten en iedereen in de wijk schriftelijk geïnformeerd via huis-aan-huis bezorging. Binnen enkele dagen hadden 42 buren zich opgegeven om hulp te geven aan anderen die het nodig mochten hebben. Als bestuur hebben we hulpvragen en -aanbod bij elkaar kunnen brengen.  Meerdere wijkgenoten hebben in de daarop volgende maanden dankbaar gebruik gemaakt van dat hulpaanbod.