Wijkkrant & maandflyer

Wijkkrant ‘de Alandsbeker’ wordt door buurtbewoners gemaakt en komt twee keer per jaar uit: in mei en september.
De maandflyer (A5 poster met alleen activiteitenoverzicht) komt elke maand uit (behalve in mei/september, vanwege de Alandsbeker).
Beide worden huis-aan-huis in de hele wijk bezorgd door straatcontactpersonen en digitaal verzonden aan alle leden en donateurs. Woon je buiten de wijk, en wil je hem toch ontvangen? Mail dan naar de redactie voor de mogelijkheden.

Contact over maandflyer en wijkkrant: redactie@buurkrachtalandsbeek.nl 

Copy aanleveren
Heb je een leuk idee voor een activiteit? Een bijzondere gebeurtenis waarover je een stukje zou willen schrijven voor de krant? Neem dan contact op met de redactie! De deadline voor alle copy is altijd de 10e van de maand (dus bijv. 10 april voor de krant van mei, 10 augustus voor de krant van september).

Adverteren
Kleine, sociale oproepjes door wijkgenoten worden gratis geplaatst. Wil je adverteren? Bekijk dan hier de informatie daarover.

Wie betaalt ervoor?
We bekostigen de krant/flyer uit het budget van de wijkvereniging.
Dus vind je het leuk die krant – wordt even lid of donateur van de wijkvereniging! Kost je slechts een tientje per jaar en je helpt daarmee in het voorbestaan van alle initiatieven. 

Wijkkrant december 2023 De Alandsbeker december 2023
Wijkkrant september 2023 De Alandsbeker september 2023
Wijkkrant april 2023De Alandsbeker april 2023
Wijkkrant september 2022 – De Alandsbeker september 2022
Wijkkrant oktober 2021 – De Alandsbeker oktober 2021
Wijkkrant september 2019 De Alandsbeker september 2019

 

juni 2018:

december 2017:

mei 2017:

december 2016:

september 2016: