Werkgroep Groen 2018

Wilt u actief meehelpen aan een mooie wijk, een schone straat en bosschages waarin onkruid niet de boventoon voert??
Meld u dan aan bij één van onderstaande adressen:

Jan de Bruijn              tel.: 4942801           jwgdebruijn@gmail.com
Jannie Miedema        tel.: 4333646          j.miedema12@kpnplanet.nl
Irene van der Sande tel: 4942228           famsanden52@gmail.com

Fons de Jonge            tel.: 4940754          fonspcdejonge@kpnmail.nl
Niels Tazelaar                                                 cgjtazelaar@hotmail.com

Slaapstand werkgroep Groen

14/09/2018

De leden van de werkgroep Groen hebben besloten om de werkgroep na drie jaar actief in het groen van de wijk werken, voorlopig in slaapstand te houden. De redenen daarvoor zijn:

  • we hebben ervaren dat, op enkele positieve uitzonderingen na, er per werkdag gemiddeld 3 buurtbewoners ons kwamen helpen. Wij ervaren dat als een te klein draagvlak.
  • het werk dat we tot nu toe met plezier gedaan hebben, wordt door de woekering van bramen, hop en brandnetels steeds onaangenamer.
  • blijken van waardering voor ons werk van de zijde van buurtbewoners en gemeentelijke overheid waren er zelden en dat stimuleert uiteraard de mensen die wel hun handen uit de mouwen staken niet.

Van de zijde van de gemeentelijke dienst voor de openbare ruimte hebben we wel altijd snelle reacties gehad op door ons geconstateerde gebreken in bestrating van voet- en fietspaden.

Van de firma Sight Landscaping kregen we alle medewerking bij het organiseren van onze activiteiten en werd er adequaat gereageerd op onze verzoeken om materiaal beschikbaar te stellen.

Dat we nu in slaapstand staan, houdt o.a. in dat we graag materiaal beschikbaar stellen aan wijkdelen of straten die zelf groenactiviteiten gaan organiseren. Ook zullen we het beheer over de 3 strooizandbakken blijven uitvoeren.
We beschikken over takkenscharen, takkenzagen, knijpers om zwerfvuil te rapen.

contactadres: Jan de Bruijn, Parelduiker 14, tel.: 4942801, mail: jwgdebruijn@gmail.com