Aanmelden als lid

Lid worden van de wijkvereniging
Vul onderstaand formulier in en stuur het op. Maak tegelijk je eerste contributie over van minimaal € 10,- naar NL81 INGB 0006 5572 17 o.v.v. je naam en adres.

    Ja, ik word lid van Buurkracht Alandsbeek (geef hier uw naam in)

    Uw email-adres (verplicht)

    Tik a.u.b. uw adres en tel.nr(s) hier in en klik op verzenden