Nieuwe voorzitter bestuur Buurkracht

Een levendig dagje gisteren, in Wijkkamer Alandsbeek…

‘s Middags vond een kennismakingslunch plaats met de nieuwe wethouder Marleen Treep en Abbas Lotfolahian (beleidsadviseur Sociaal Domein). We hebben ons als wijkvereniging goed kunnen voorstellen en een prettig en zinvol gesprek gehad.
(Rechter foto v.l.n.r.: wethouder Marleen Treep, Ghadeer Verhoef, Anouk van Dijck, René-Frans van Eijk, Sandra Bosman, Fleur  de Velde Harsenhorst en Martijn Kraa.)

‘s Avonds kwamen de straatcontactpersonen bij elkaar voor overleg en training. Ze kregen ditmaal  een voorlichting van Buurtbemiddeling Leusden. Welke situaties lenen zich voor buurtbemiddeling, hoe betrek je buurtbemiddeling, hoe werken de buurtbemiddelaars en wat zijn de resultaten?

Tegelijkertijd werd in de bovenruimte een bestuursvergadering gehouden. Met Anouk van Dijck en Ghadeer Verhoef erbij als kersverse bestuursleden, viel er een hoop te bespreken. Vooral: wie wordt de nieuwe voorzitter? De huidige voorzitter, Martijn Kraa heeft afgelopen zaterdag tenslotte aangegeven zijn functie neer te willen leggen. Wie neemt de voorzittershamer over?
In goed overleg hebben de bestuursleden Anouk van Dijck gevraagd om het voorzittersschap op zich te nemen. Zij heeft de vraag beantwoord met een enthousiast ‘ja’.