Attentie, nieuwsbericht!

Nieuwsbericht
Wegens omstandigheden vervallen de werkdagen 27 mei en 10 juni. Er wordt dit voorjaar nog één morgen gewerkt, op 24 juni .
Dat laat onverlet dat de werkgroep alle buurtbewoners oproept in hun eigen directe omgeving aandacht aan de wijk te besteden. Een schone wijk die een beetje is “aangeharkt”, veraangenaamd ieders leefomgeving.
Werkgroep Groen