Nederland schoonis het motto voor dit weekend. Wij inwoners van Alandsbeek gaan de eigen wijk weer opschonen van zwerfvuil. We starten zaterdagmiddag om 13.30 uuur bij het speeltuintje op de Parelduiker/ Zilverreiger koffie /thee/fris is er om 14.30 uur en we stoppen om 15.30 uur.
We maken ook het sportveldje vrij van takken. Zo nodig wordt er gesnoeid langs de Zilverreiger (o.a. bij de kruising Gorzen/Asschatterweg). We rekenen op veel buurtbewoners bij deze activiteit om op een andere manier weer eens met elkaar in contact te komen.