Verkeershinder Waarden

Via Facebook werden we door een buurtbewoner geattendeerd op komende werkzaamheden aan de Waarden. Lang niet alle omwonenden blijken hierover een brief te hebben ontvangen van de gemeente. Vandaar dat we hem via onze website delen.

De werkzaamheden zijn verschoven, e.e.a. geldt nu voor maandag  18 maart t/m dinsdag 26 maart.

“De rijbaan en de parkeervakken van de Waarden worden gedeeltelijk opnieuw bestraat. Hierdoor zal de weg gestremd zijn vanaf huisnummers 1 t/m 19. (…) Uw woning blijft bereikbaar per voet. Vanwege de werkzaamheden is parkeren in dit gedeelte en op eigen terrein niet altijd mogelijk. ”

En heel belangrijk: bewoners wordt verzocht ervoor te zorgen dat hun auto’s/aanhangers op maandag 18 maart tijdelijk op een andere locatie staan geparkeerd.

Klik hier om de brief in te zien.