We zoeken mooie foto’s van de wijk!

In een volgende Alandsbeker willen we de midden-pagina reserveren voor een representatieve fotoserie waarin we de wijk mooi uitlichten. We nodigen u en jou daarom van harte uit hiervoor foto’s in te zenden. Een selectie van de beste foto’s komt in de wijkkrant en valt op de mat bij de 750 adressen in de wijk.

Wat voor foto’s zoeken we?

  • Recente foto’s (max. 2 jaar oud).
  • De foto is op een positieve manier typerend voor de wijk/ een deel van de wijk/ de straat waarin u woont.
  • We zien graag iets terug van de seizoenen (typisch winter, lente, zomer of herfst).
  • Let op: geen herkenbare personen in beeld zonder hun toestemming. Nummerborden kunnen we achteraf onleesbaar maken.

We zien de inzendingen vol verwachting tegemoet: buurkrachtalandsbeek@gmail.com
Uiterste inleverdatum: 1 augustus 2019
Bij inzending verleent u Buurkracht Alandsbeek de rechten ter publicatie van de foto.