Feestje rond wijkkamer Alandsbeek

Maandag 15 juli horen we of we inderdaad een Wijkkamer in Alandsbeek krijgen. Een huis waar we als wijkgenoten gebruik van mogen maken om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op ontmoeting en verbinding.

Als het antwoord ‘ja’ is gaan we dat natuurlijk vieren. U/jij bent dan van harte uitgenodigd!

De uitkomst verschijnt in de loop van de dag op deze website en facebook

Feestje!

We gaan ‘spontaan’ borrelen rond de locatie van de wijkkamer. Verder het huis vast bekijken, enthousiasme delen, ideeën en dromen bespreken, ontmoeten en gezellig samen zijn.

Tijd: Maandag 15 juli, 20.00 – 22.00 uur
Waar: Kokmeeuw 4 en 2 (daar komt de wijkkamer!)

N.B. Op z’n Amerikaans neemt iedereen wat mee: eten, drinken eventuele stoelen en glaswerk. Er zijn alleen mensen, twee sta-tafels, een vuurtje en plastic bekertjes😀 .

ZEGT HET VOORT!