40 jaar Alandsbeek. Opening ‘Lustrumhuis’.

22 november vierden we het 40-jarig jubileum van de wijk Alandsbeek.

Om 17:00 uur opende burgemeester Annemieke Vermeulen het zg ‘Pop-Up’ museum aan de Beemden 32. Dit huis is ons door eigenaar AMVEST voor drie maanden ter beschikking gesteld om te gebruiken voor het jubileum, maar later ook als expositieruimte voor kunstenaars uit onze wijk.

De komende zondagen 14 en 21 december voor het laatst bent u tussen 13:00 en 16:00 uur van harte welkom in het museum aan de Beemden 32.

Daarna zijn er tot eind februari nog een aantal activiteiten, deze vermelden wij hier en op onze facebookpagina.

Alle Alandsbekers van harte welkom!!    

2014-11-22 17.01.06