Alle berichten van Martijn

Nieuw Bestuur, contributie.

Beste Leden van Buurkracht Alandsbeek.

22 april hielden wij een goed bezochte Algemene Leden Vergadering.

Één van de besluiten die er zijn genomen is dat de contributie voor Buurkracht dit jaar is vastgesteld op € 10,- per jaar per adres.
Bij deze verzoeken wij jullie vriendelijk dit bedrag over te maken naar rekening
NL81 INGB 0006 5572 17 tnv Buurkracht Alandsbeek te Leusden.

Tevens is tijdens deze ALV Louis Hirsch aangetreden als nieuw bestuurslid, en hebben we afscheid genomen van voorzitter André Dijkshoorn, die vanwege drukke werkzaamheden zijn functie beëindigde.
In de daaropvolgende bestuursvergadering hebben we de taken binnen het bestuur als volgt gewijzigd:

Martijn Kraa                               voorzitter

Fleur de Velde Harsenhorst secretaris

Caroline Groot                          penningmeester

Marjolein Groenewegen       lid

Louis Hirsch                               lid

Tevens is tijdens de laatste bestuursvergadering ook Sietse Vellema aangeschoven, die enthousiast is om een actieve rol in het bestuur te spelen. Formeel kan hij pas benoemd worden tijdens de volgende ALV maar we zijn erg blij met deze aanvulling en gaan er in de nieuwe samenstelling weer tegenaan!

We zijn druk aan het brainstormen over plannen, die we asap aan jullie zullen voorleggen en in uitvoering zullen brengen.

Hartelijke groet,

Bestuur Buurkracht.

Juni 2015.

Werkgroep ‘Groen’ opgericht!

Er is een werkgroep groen opgericht in Alandsbeek. Wij willen ons de komende tijd sterk maken voor een mooie, schone en groene wijk. Na de zomervakantie hopen wij daadwerkelijk de handen uit de mouwen te gaan steken en daarvoor zijn veel handen nodig!!!!

Wilt u actief meehelpen aan een mooie wijk, een schone straat en bosschages waarin onkruid niet de boventoon voert??

Meldt u dan aan bij één van onderstaande adressen:

Jan de Bruijn              tel.: 4942801           jwgdebruijn@gmail.com

Jannie Miedema        tel.: 4333646           j.miedema12@kpnplanet.nl

Irene van der Sande tel: 4942228           famsanden52@gmail.com

Rick Gonzalez             tel.: 0651872678   r.gonzalez1@hccnet.nl

Fons de Jonge            tel.: 4940754         fonspcdejonge@kpnmail.nl

Niels Tazelaar                                                    cgjtazelaar@hotmail.com

Werkgroep Veilig Verkeer Alandsbeek van start!!

Wist u dat u in onze wijk Alandsbeek maar 30 km per uur mag rijden?
Dat weet niet iedereen en dit brengt onveilige situaties met zich mee: kinderen kunnen niet veilig buiten spelen en huisdieren worden overreden.
En wist u, dat de meeste hardrijders de bewoners van Alandsbeek zelf zijn?
Dit gebeurt vaak onbewust.

folder Veilig onze nieuwe folder, klik erop en hij wordt groter.

Sinds november 2014 is er een werkgroep actief, die bestuurders meer bewust willen maken van hun snelheid in de auto.
De werkgroep bestaat uit Alexander Valkhof, Ernstjan Albers en Marijke Geesink.
Alle drie bewoners van Alandsbeek en ouders van jonge kinderen.

De werkgroep is in contact met Veilig Verkeer Nederland.
Via de VVN hebben zij het bij de gemeente voor elkaar gekregen, dat er binnenkort een elektronisch signaleringsbord door de wijk zal rouleren.
Ook zullen er de komende weken flyers en 30 km stickers aangeboden worden aan de deur.
Het zou geweldig zijn, wanneer zoveel mogelijk mensen de stickers op de kliko, brievenbus of andere zichtbare plaats willen plakken.

Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen snelheid en maken wij met elkaar Alandsbeek veilig voor iedereen!

Wilt u meehelpen, heeft u een vraag of een opmerking? Dan kunt u terecht bij Ernstjan Albers op Beemden 55 of Marijke Geesink op de Goudplevier 11.

2015-02-25 12.57.04

Expositie ‘Expressie Alandsbeek’ van start.

Kunst uit de wijk geopend!

Geopend: zondag 11, 18, 25 jan. en 1 feb. van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Lustrumhuis Beemden 32
toegang gratis
Afgelopen zondag is de wijkexpositie ‘Expressie Alandsbeek’ geopend. Om het een beetje intiem te houden (op de vorige opening kwamen zo’n 140 mensen af!), waren daarbij alleen de exposanten en hun gasten uitgenodigd.
Nieuwsgierig? De komende vier zondagen kun je komen kijken naar het beeldend talent dat schuilgaat achter onze voordeuren. En waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg!

10383889_399179390243810_4756399884662862306_n 10891586_399179230243826_3152963188168113182_n 10906539_399179283577154_2588949585700286159_n

40 jaar Alandsbeek. Opening ‘Lustrumhuis’.

22 november vierden we het 40-jarig jubileum van de wijk Alandsbeek.

Om 17:00 uur opende burgemeester Annemieke Vermeulen het zg ‘Pop-Up’ museum aan de Beemden 32. Dit huis is ons door eigenaar AMVEST voor drie maanden ter beschikking gesteld om te gebruiken voor het jubileum, maar later ook als expositieruimte voor kunstenaars uit onze wijk.

De komende zondagen 14 en 21 december voor het laatst bent u tussen 13:00 en 16:00 uur van harte welkom in het museum aan de Beemden 32.

Daarna zijn er tot eind februari nog een aantal activiteiten, deze vermelden wij hier en op onze facebookpagina.

Alle Alandsbekers van harte welkom!!    

2014-11-22 17.01.06