Nieuw Bestuur, contributie.

Beste Leden van Buurkracht Alandsbeek.

22 april hielden wij een goed bezochte Algemene Leden Vergadering.

Één van de besluiten die er zijn genomen is dat de contributie voor Buurkracht dit jaar is vastgesteld op € 10,- per jaar per adres.
Bij deze verzoeken wij jullie vriendelijk dit bedrag over te maken naar rekening
NL81 INGB 0006 5572 17 tnv Buurkracht Alandsbeek te Leusden.

Tevens is tijdens deze ALV Louis Hirsch aangetreden als nieuw bestuurslid, en hebben we afscheid genomen van voorzitter André Dijkshoorn, die vanwege drukke werkzaamheden zijn functie beëindigde.
In de daaropvolgende bestuursvergadering hebben we de taken binnen het bestuur als volgt gewijzigd:

Martijn Kraa                               voorzitter

Fleur de Velde Harsenhorst secretaris

Caroline Groot                          penningmeester

Marjolein Groenewegen       lid

Louis Hirsch                               lid

Tevens is tijdens de laatste bestuursvergadering ook Sietse Vellema aangeschoven, die enthousiast is om een actieve rol in het bestuur te spelen. Formeel kan hij pas benoemd worden tijdens de volgende ALV maar we zijn erg blij met deze aanvulling en gaan er in de nieuwe samenstelling weer tegenaan!

We zijn druk aan het brainstormen over plannen, die we asap aan jullie zullen voorleggen en in uitvoering zullen brengen.

Hartelijke groet,

Bestuur Buurkracht.

Juni 2015.