Categorie archieven: Home

Snoeien in de wijk

SONY DSC

Samen aan de slag
Buurkracht Alandsbeek heeft als voornemen om in samenwerking met bewoners van Grienden en Waterhoen de achterpaden, ook wel brandgangen genoemd, te gaan verzorgen. Dit is een initiatief in overleg met de gemeente en de firma Sight Landscaping. Als eerste willen wij op zaterdag 10 oktober het pad tussen Grienden en Waterhoen onder handen nemen. Bij voldoende belangstelling en succes willen we op zaterdag 24 oktober het tussenpad van de Waterhoen, Meerkoet en Waarden aanpakken.

 klik hier voor meer info

Koffieochtend en boekenrotonde in trek

Vrijdagmorgen om half elf druppelden de Alandsbekers binnen bij De Vallei. Ruim dertig mensen kwamen op de informele bijeenkomst af. Met koffie, koekjes , mergpijpjes (lang niet in gehapt!) en vele keren “Hallo, ben jij er ook” was het ronduit gezellig.
Hans Acherman van de vereniging De Wensboom was de gastspreker en hij maakte op zijn vlotte spreekwijze aan de hand van vele  voorbeelden duidelijk hoe De Wensboom de makelaar is tussen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben voor kleine klusjes , zoals een lamp wisselen of het veertje in een deurslot vernieuwen.
Zie: www.wensboomleusden.nl
Welkom door Martijn Kraa klein      Hans Acherman legt Wensboom uit klein                    Welkom door Martijn Kraa                                                        Hans Acherman

De boeken gaan rond
Het voorstel van het bestuur aan de leden om uitgelezen boeken mee te brengen sloeg aan en resulteerde in twee uitstaltafels met boeken om mee te nemen. Zo ontstaat door te geven en te nemen een circulatie van boeken. Het plan is nog niet uitgewerkt, maar een aantal varianten is bij bestuur en leden opgeborreld, daar wordt aan gewerkt.
Hou de web site in de gaten want voor Burendag 2015 staat er weer een heel apart initiatief op stapel!
Boekenrotonde 2 klein

Nieuw Bestuur, contributie.

Beste Leden van Buurkracht Alandsbeek.

22 april hielden wij een goed bezochte Algemene Leden Vergadering.

Één van de besluiten die er zijn genomen is dat de contributie voor Buurkracht dit jaar is vastgesteld op € 10,- per jaar per adres.
Bij deze verzoeken wij jullie vriendelijk dit bedrag over te maken naar rekening
NL81 INGB 0006 5572 17 tnv Buurkracht Alandsbeek te Leusden.

Tevens is tijdens deze ALV Louis Hirsch aangetreden als nieuw bestuurslid, en hebben we afscheid genomen van voorzitter André Dijkshoorn, die vanwege drukke werkzaamheden zijn functie beëindigde.
In de daaropvolgende bestuursvergadering hebben we de taken binnen het bestuur als volgt gewijzigd:

Martijn Kraa                               voorzitter

Fleur de Velde Harsenhorst secretaris

Caroline Groot                          penningmeester

Marjolein Groenewegen       lid

Louis Hirsch                               lid

Tevens is tijdens de laatste bestuursvergadering ook Sietse Vellema aangeschoven, die enthousiast is om een actieve rol in het bestuur te spelen. Formeel kan hij pas benoemd worden tijdens de volgende ALV maar we zijn erg blij met deze aanvulling en gaan er in de nieuwe samenstelling weer tegenaan!

We zijn druk aan het brainstormen over plannen, die we asap aan jullie zullen voorleggen en in uitvoering zullen brengen.

Hartelijke groet,

Bestuur Buurkracht.

Juni 2015.

Werkgroep ‘Groen’ opgericht!

Er is een werkgroep groen opgericht in Alandsbeek. Wij willen ons de komende tijd sterk maken voor een mooie, schone en groene wijk. Na de zomervakantie hopen wij daadwerkelijk de handen uit de mouwen te gaan steken en daarvoor zijn veel handen nodig!!!!

Wilt u actief meehelpen aan een mooie wijk, een schone straat en bosschages waarin onkruid niet de boventoon voert??

Meldt u dan aan bij één van onderstaande adressen:

Jan de Bruijn              tel.: 4942801           jwgdebruijn@gmail.com

Jannie Miedema        tel.: 4333646           j.miedema12@kpnplanet.nl

Irene van der Sande tel: 4942228           famsanden52@gmail.com

Rick Gonzalez             tel.: 0651872678   r.gonzalez1@hccnet.nl

Fons de Jonge            tel.: 4940754         fonspcdejonge@kpnmail.nl

Niels Tazelaar                                                    cgjtazelaar@hotmail.com

Werkgroep Veilig Verkeer Alandsbeek van start!!

Wist u dat u in onze wijk Alandsbeek maar 30 km per uur mag rijden?
Dat weet niet iedereen en dit brengt onveilige situaties met zich mee: kinderen kunnen niet veilig buiten spelen en huisdieren worden overreden.
En wist u, dat de meeste hardrijders de bewoners van Alandsbeek zelf zijn?
Dit gebeurt vaak onbewust.

folder Veilig onze nieuwe folder, klik erop en hij wordt groter.

Sinds november 2014 is er een werkgroep actief, die bestuurders meer bewust willen maken van hun snelheid in de auto.
De werkgroep bestaat uit Alexander Valkhof, Ernstjan Albers en Marijke Geesink.
Alle drie bewoners van Alandsbeek en ouders van jonge kinderen.

De werkgroep is in contact met Veilig Verkeer Nederland.
Via de VVN hebben zij het bij de gemeente voor elkaar gekregen, dat er binnenkort een elektronisch signaleringsbord door de wijk zal rouleren.
Ook zullen er de komende weken flyers en 30 km stickers aangeboden worden aan de deur.
Het zou geweldig zijn, wanneer zoveel mogelijk mensen de stickers op de kliko, brievenbus of andere zichtbare plaats willen plakken.

Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen snelheid en maken wij met elkaar Alandsbeek veilig voor iedereen!

Wilt u meehelpen, heeft u een vraag of een opmerking? Dan kunt u terecht bij Ernstjan Albers op Beemden 55 of Marijke Geesink op de Goudplevier 11.

2015-02-25 12.57.04