Koffieochtend en boekenrotonde in trek

Vrijdagmorgen om half elf druppelden de Alandsbekers binnen bij De Vallei. Ruim dertig mensen kwamen op de informele bijeenkomst af. Met koffie, koekjes , mergpijpjes (lang niet in gehapt!) en vele keren “Hallo, ben jij er ook” was het ronduit gezellig.
Hans Acherman van de vereniging De Wensboom was de gastspreker en hij maakte op zijn vlotte spreekwijze aan de hand van vele  voorbeelden duidelijk hoe De Wensboom de makelaar is tussen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben voor kleine klusjes , zoals een lamp wisselen of het veertje in een deurslot vernieuwen.
Zie: www.wensboomleusden.nl
Welkom door Martijn Kraa klein      Hans Acherman legt Wensboom uit klein                    Welkom door Martijn Kraa                                                        Hans Acherman

De boeken gaan rond
Het voorstel van het bestuur aan de leden om uitgelezen boeken mee te brengen sloeg aan en resulteerde in twee uitstaltafels met boeken om mee te nemen. Zo ontstaat door te geven en te nemen een circulatie van boeken. Het plan is nog niet uitgewerkt, maar een aantal varianten is bij bestuur en leden opgeborreld, daar wordt aan gewerkt.
Hou de web site in de gaten want voor Burendag 2015 staat er weer een heel apart initiatief op stapel!
Boekenrotonde 2 klein