Werkgroep ‘Groen’ opgericht!

Er is een werkgroep groen opgericht in Alandsbeek. Wij willen ons de komende tijd sterk maken voor een mooie, schone en groene wijk. Na de zomervakantie hopen wij daadwerkelijk de handen uit de mouwen te gaan steken en daarvoor zijn veel handen nodig!!!!

Wilt u actief meehelpen aan een mooie wijk, een schone straat en bosschages waarin onkruid niet de boventoon voert??

Meldt u dan aan bij één van onderstaande adressen:

Jan de Bruijn              tel.: 4942801           jwgdebruijn@gmail.com

Jannie Miedema        tel.: 4333646           j.miedema12@kpnplanet.nl

Irene van der Sande tel: 4942228           famsanden52@gmail.com

Rick Gonzalez             tel.: 0651872678   r.gonzalez1@hccnet.nl

Fons de Jonge            tel.: 4940754         fonspcdejonge@kpnmail.nl

Niels Tazelaar                                                    cgjtazelaar@hotmail.com