Het gesteente bord is terecht

dit is een geode 2Blijdschap alom! Het verdwenen bord dat aan de Geode stond is terecht. Een oplettende Alandsbeker heeft gezien dat de plaat verzakt in het defecte raamwerk hing. Met Buurkracht Alandsbeek  worden nu alle borden nagelopen en voor zover nodig gerestaureerd.
Applaus is op zijn plaats voor dit initiatief!