Werken in het groen, zaterdag 11 november

Werkhandschoen

De 11e van de 11e, carnavalseizoen start, Sint Maarten in de straat en de werkgroep Groen actief in Alandsbeek. We gaan zaterdag a.s. om 13.30 uur starten bij de kruizing Eiberpad/Reigerpad , we werken tot 15.30 uur met om 14.30 een koffie-/thee-/frispauze. We maken het werk dat we vorige groendag gestart zijn af, het groen tussen fiets- en voetpad langs het Eiberpad. We rekenen op minstens evenveel enthousias7
te buurtgenoten als de vorige keer!!