Wijkkamer in Alandsbeek?

Op 15 juli hebben we als Buurkracht Alandsbeek om 8.30 uur het ultieme overleg in het Huis van Leusden (met wethouder Erik van Beurden, een beleidsadviseur, Lariks en iemand namens huurwoningen MVGM). We schatten rond 10.00 uur te weten of het erdoor is: wel/niet een Wijkkamer in Alandsbeek.

Sinds dec ’18 zijn we als bestuur van Buurkracht Alandsbeek hierover in gesprek met de wethouder en de MVGM. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden enthousiast deelgenomen aan de gesprekken van Samen Sterk tegen Eenzaamheid. Inmiddels ligt er een samenlevingsakkoord op tafel waarin één van projecten ‘Proeftuin Alandsbeek’ is. Als Proeftuin hebben we behoefte aan een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Onze vraag om een wijkkamer wordt daarmee urgenter. De MVGM heeft hiervoor een hoekhuis te huur aangeboden, een huis op een mooie locatie midden in de wijk.
Gaat dat onze Wijkkamer worden?

Wij hopen, denken van wel.
Zo ja: FEESTJE! Uitnodiging volgt.