Tag archieven: Alandsbeek

Wijkkamer in Alandsbeek?

Op 15 juli hebben we als Buurkracht Alandsbeek om 8.30 uur het ultieme overleg in het Huis van Leusden (met wethouder Erik van Beurden, een beleidsadviseur, Lariks en iemand namens huurwoningen MVGM). We schatten rond 10.00 uur te weten of het erdoor is: wel/niet een Wijkkamer in Alandsbeek.

Sinds dec ’18 zijn we als bestuur van Buurkracht Alandsbeek hierover in gesprek met de wethouder en de MVGM. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden enthousiast deelgenomen aan de gesprekken van Samen Sterk tegen Eenzaamheid. Inmiddels ligt er een samenlevingsakkoord op tafel waarin één van projecten ‘Proeftuin Alandsbeek’ is. Als Proeftuin hebben we behoefte aan een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Onze vraag om een wijkkamer wordt daarmee urgenter. De MVGM heeft hiervoor een hoekhuis te huur aangeboden, een huis op een mooie locatie midden in de wijk.
Gaat dat onze Wijkkamer worden?

Wij hopen, denken van wel.
Zo ja: FEESTJE! Uitnodiging volgt.

Vleermuizenavond

Zie je ze vliegen?
Wil je wel eens alles horen over de duistere wereld van onze vleermuizen? Kom dan eind augustus naar het programma dat we in Atria organiseren met wijkgenoot Willem Berger!

Zaterdag 31 augustus | Informatieavond Vleermuizen
Willem Berger (Albast) is vleermuiskenner en vrijwilliger bij de IVN vleermuizen-werkgroep Leusden. Hij coördineert daar onder andere de winter-tellingen. Als wijkvereniging hebben wij hem uitgenodigd om ons mee te nemen in de wereld van de vleermuis. We starten met een presentatie in Atria. Willem vertoont beelden en gaat in op vragen als: welke soorten vleermuizen komen in Leusden voor, waar leven ze en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nuttige insecteneters blijven voortbestaan? Rond zonsondergang neemt Willem ons mee naar buiten om vleermuizen te spotten.

Tijd: zaterdag 31 augustus, inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur
Plaats: Atria, het scholencomplex aan de Asschatterweg
Opgave verplicht: buurkrachtalandsbeek@gmail.com
Prijs:  € 7,50 / leden Buurkracht Alandsbeek € 5,- (inclusief een kop koffie of thee)