Tag archieven: Vleermuizen

Vleermuizenavond

Zie je ze vliegen?
Wil je wel eens alles horen over de duistere wereld van onze vleermuizen? Kom dan eind augustus naar het programma dat we in Atria organiseren met wijkgenoot Willem Berger!

Zaterdag 31 augustus | Informatieavond Vleermuizen
Willem Berger (Albast) is vleermuiskenner en vrijwilliger bij de IVN vleermuizen-werkgroep Leusden. Hij coördineert daar onder andere de winter-tellingen. Als wijkvereniging hebben wij hem uitgenodigd om ons mee te nemen in de wereld van de vleermuis. We starten met een presentatie in Atria. Willem vertoont beelden en gaat in op vragen als: welke soorten vleermuizen komen in Leusden voor, waar leven ze en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nuttige insecteneters blijven voortbestaan? Rond zonsondergang neemt Willem ons mee naar buiten om vleermuizen te spotten.

Tijd: zaterdag 31 augustus, inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur
Plaats: Atria, het scholencomplex aan de Asschatterweg
Opgave verplicht: buurkrachtalandsbeek@gmail.com
Prijs:  € 7,50 / leden Buurkracht Alandsbeek € 5,- (inclusief een kop koffie of thee)