Gesprek met wijkagent

Wijkagent in Alandsbeek

Als bestuur van de wijkvereniging hebben we agent Thom Hakvoort uitgenodigd voor een informatieavond en gesprek met bewoners. Samen met Peter Storm is Hakvoort voor ons het eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk.
Aanleiding voor deze uitnodiging vormde de serie auto-inbraken van de afgelopen tijd. Naast zijn inleiding kunnen al uw vragen aan de orde komen.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur start het programma.
♦ Om teleurstellingen te voorkomen: agent Hakvoort heeft ‘dienst’,  in een echt spoedgeval kan hij worden weggeroepen.
♦ Geen parkeerruimte – kom lopend of met de fiets a.u.b.
♦ We vragen bezoekers een euro in het koffiepotje te doen.

Woensdag 11 december | 19.30 – ±20.30 uur | Wijkkamer Alandsbeek, Kokmeeuw 2

Buurkracht Alandsbeek is de wijkvereniging van Alandsbeek. Inmiddels zijn ruim 200 huishoudens lid. Afgelopen zomer hebben we een eigen ruimte voor de wijk geopend aan de Kokmeeuw 2. Alle bewoners mogen deze ruimte gebruiken voor verbindende activiteiten. Vanuit de vereniging kunnen we jullie eigen initiatieven ondersteunen. Heb je een wens, vraag of wil je werken aan verbinding in je straat? Laat even van je horen:  activiteiten@buurkrachtalandsbeek.nl