Oekraïners in wijkkamer

Nederlandse les
Sinds deze week wordt in Wijkkamer Alandsbeek Nederlands gegeven aan Oekraïners. Bij Gastvrij Leusden hadden we al eerder aangegeven dat onze ruimte beschikbaar is voor activiteiten voor deze doelgroep. Jeroen Koning (Waarden) is taaldocent bij Gastvrij Leusden. Hij zocht een geschikte plek om twee avonden per week met een groep bij elkaar te komen.
Als wijkvereniging bieden we graag die ruimte. Het is prettig om op deze manier als wijk iets voor de Oekraïnse gasten te kunnen betekenen.

Gebruik wijkkamer neemt toe
Op de website-agenda vermelden we enkel de activiteiten die openstaan voor bezoekers. Daarnaast worden de ruimtes (er zijn twee ruimtes) regelmatig gebruikt door anderen die een plek zoeken voor een vergadering of activiteit. Bijvoorbeeld voor vergaderingen van de energiecoaches (IkWilWatt), coaches van Coach4You (onderdeel van ‘t Gilde), een pastoraal teamoverleg van de PGL en creatieve dagprogramma’s georganiseerd door Gonnie Epskamp. Per aanvraag bekijken we in hoeverre deze inhoudelijk past bij onze ideeën. In veel van deze gevallen vragen we om een onkostenvergoeding. Interessant, want daarmee kunnen we een deel van de vaste lasten dekken.

Beheerder(s) gevraagd!
Met de toename van het gebruik van de ruimtes ontstaat de behoefte aan één of meer vrijwilligers die het beheer van de wijkkamer op zich willen nemen. Denk aan taken als: beheer van reserveringsagenda, openen/sluiten, sleutel- en voorraadbeheer en (toezien op) schoonmaak.