Speelvelden in de wijk

Als wijkvereniging hebben we de afgelopen tijd overlegd met de huidige coördinator Spelen van de gemeente over de verschillende speelvelden. Zij wilde starten met een rondje langs de veldjes aan de oostkant van de wijk: het skidakdeel. Begin april heeft deze inspectie plaatsgevonden. Samen met een groepje bewoners is een plan gemaakt.
Het plan is nu vastgesteld en binnen een maand of 5, 6 wordt het gerealiseerd. Dat duurt dus nog even maar dat heeft te maken met lange levertijden van speeltoestellen.

In grote lijnen gaat dit veranderen:
Veldje Goudplevier/Beemden:
Het bankje dat op het veld staat wordt verplaatst naar het speelgedeelte zodat ouders bij hun spelende kinderen kunnen zitten.
Er wordt een speelhuisje met glijbaantje bij geplaatst.
Veldjes Krooneend/Waarden en Rietgors/Grienden:
In overleg met de bewonersgroep is besloten om het veld Krooneend/Waarden meer te richten op de wat oudere jeugd. Daar heb je de band en kan al worden gevoetbald. Er zal een tafeltennistafel bij worden geplaatst.
Het veld Rietgors/Grienden wordt meer toegespitst op de wat jongere kinderen. Jonge ouders geven aan dat het leuk is wanneer er een speelplek is waar jonge kinderen zich wat langer kunnen vermaken. Hierdoor ontmoet je elkaar als ouders gemakkelijker.
De picknicktafel komt terug (met een speciale zijde voor mensen in een rolstoel). Er komt een dubbele schommel met een gewoon zitje en een peuterzitje voor de kleintjes.
Tenslotte is gekozen voor een goed afsluitbare zandbak die garant kan staan voor uren heerlijk samen spelen.
Veldje Parelduiker
Na realisering van bovenstaand plan, zal de gemeente in de omgeving van dit speelveld een bewonersonderzoekje uitvoeren.  Dit om meer beeld te krijgen van het gebruik en de wensen wat betreft dit specifieke speelveld.

Vervolg: speelvelden bij ruimtewoningen
Na de velden aan de oostkant van de wijk zouden die aan de westkant samen worden bekeken. Inmiddels hebben we echter vernomen dat de huidige coördinator Spelen in juni weer vertrekt. Deze coördinator is de vijfde(!) in drie jaar. Al jaren is er overleg met de afdeling Spelen van de gemeente en eerder hebben we gemerkt dat gemaakte afspraken tijdens de wisselingen verloren dreigen te gaan.
Op verzoek van de wijkvereniging heeft ze daarom in haar overdrachtsdocument aangegeven dat inspectie en overleg wat betreft de speelveldjes aan de westkant van Alandsbeek (ruimtewoningen) spoedig moet worden opgepakt.  Inmiddels hebben twee leden al aangegeven te willen participeren in het meedenk-bewonersgroepje voor de speelvelden bij de ruimtewoningen.

Vind je het een goed idee dat we als wijk onze stem laat horen
en dat we ons ‘verenigen’ als buren?

Meld je dan hier aan als lid van de wijkvereniging