Prettige eerste ‘Inloop Samen Zorgen’


De afgelopen maanden hebben we als wijkvereniging een aantal keren om de tafel gezeten met een groepje zorgprofessionals. Hieruit ontstond de activiteit ‘Inloop Samen Zorgen’ die vandaag voor het eerst heeft plaatsgevonden.

Vanaf iets voor 15.00 uur kwamen de eerste wijkbewoners aanlopen. De zon werkte mee zodat we goed buiten konden zitten. Sommigen kwamen hun hart luchten, anderen luisterden eerst eens en dachten mee met de situatie van een ander. Het was heel fijn om zo gemakkelijk vragen te kunnen voorleggen aan deskundigen uit de zorg.
Vandaag waren Diedeke van Wijk (Wijkfysio en mantelzorgmakelaar) en Els Komen (praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk Lepelaar) aanwezig om mee te praten.

De volgende Inloop Samen Zorgen is  donderdag 10 september van 15.00 – 16.00 u.
Als deskundigen zijn daarbij aanwezig: Corinne Mooren (consulent Lariks en mantelzorgondersteuner) en Ronald van Wijk (mantelzorgmakelaar).
Plaats: Wijkkamer Alandsbeek, Kokmeeuw 2

Bekijk voor meer informatie over deze activiteit de folder

De Inloop Samen Zorgen is een experiment dat doorloopt tot 19 november. Daarna kijken we of het in een behoefte voorziet. Afhankelijk van de ervaringen wordt het wel of niet voortgezet en bij succes wellicht uitgebreid naar andere wijken.