Cultuur bij je Buur AFGELAST

(Ingezonden brief projectgroep Cultuur bij je Buur | Buurkracht Alandsbeek)

Beste mensen,

Ondanks ons grote enthousiasme hebben we na ampel beraad en met pijn in het hart besloten Cultuur bij je Buur dit jaar niet door te laten gaan.
De gemeente heeft alle binnenactiviteiten verboden waardoor meer dan de helft van het programma afvalt. Voor de buitenactiviteiten dienen we ons te houden aan strikte regels zoals het aanleggen van looproutes, het placeren van alle gasten en het toezien op bezoekersgedrag waar het gaat om de 1,5 meter regel.

Dit op een verantwoorde manier regelen van de bezoekersstroom vraagt te veel extra werk en inzet. Áls het al goed lukt.
Daarnaast voldoet het cultuurfestival daarmee niet meer aan onze oorspronkelijke opzet en doelstelling. Van het veelzijdige programma is nog maar een deel over. Tegen meer dan de helft van de deelnemers (beeldende kunst en klassieke muziek) moeten we zeggen dat het voor hen niet doorgaat.
Met het samen beleven van muziek, dans, theater en beeldende kunst willen we buurtgenoten juist meer tot elkaar brengen in een ongedwongen, gezellige setting.
De vereiste opzet staat dat ‘ongedwongen’, ‘gezellig’ en ‘ontmoeten’ naar ons idee teveel in de weg.

We hopen op een tweede kans in 2021 én dat alle artiesten, locaties en vrijwilligers dan opnieuw van de partij willen zijn.

Projectgroep Cultuur bij je Buur | Buurkracht Alandsbeek
Mariandel Mooijman, Suzanne Stomp, Geert-Jan van Turnhout, Trineke de Jong, Fleur de Velde Harsenhorst