Stand van zaken Duurzaam AlandsbeekKort verslag van de ontwikkelingen in het project en melding van nieuwe activiteiten:
 DAK-daten voor Alandsbeek-West ruimtewoningen op 11 juni
–  Inloopspreekuur vanaf dinsdag 17 mei 

Door Henriëtte Former (IkWilWatt, De Groene Belevenis)
en Mirjam Prins (Werkgroep Duurzaam, Buurkracht Alandsbeek)

Duurzaam Alandsbeek

Afgelopen maanden is er door buurtbewoners veel informatie verzameld over hoe onze woningen in Alandsbeek energiezuinig, duurzaam en toekomstbestendig kunnen worden. Dit korte verslag van mei 2022 geeft de high lights weer. Vragen, opmerkingen of in contact komen? Mail daarvoor naar info@ikwilwatt.nl

Resultaten Dak-enquête

Begin januari 2022 is een digitale enquête ingevuld door 92 buurtbewoners. Dit levert inzicht in behoeften, vragen, problemen, en goede of slechte ervaringen met renovatie en isolatie van de daken in onze wijk. Het bleek dat veel bewoners in zowel Alandsbeek-Oost als West van plan zijn om binnen 5 jaar hun dak te vernieuwen. Lekkage, hoge stookkosten, tocht, hitte onder het dak in de zomer, de kilte in de winter en het toegenomen besef van de effecten van klimaatverandering zijn redenen om het dak te willen isoleren.
De enquête-resultaten zijn HIER te vinden.

Middag DAK-daten

Op 19 februari 2022 organiseerden wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek en het Leusdense energieloket IkWilWatt een succesvolle middag DAK-daten voor bewoners van skidakwoningen in Alandsbeek-Oost. Men ging met elkaar in gesprek bij diverse thema-tafels en wisselde wensen, positieve en negatieve ervaringen uit bij het verduurzamen van het dak. “Hoe ga ik dat aanpakken, wat is een betrouwbare aannemer?” waren veel gehoorde vragen tijdens deze bijeenkomst. “Aannemers komen met verschillende, soms tegenstrijdige adviezen en zeer uiteenlopende kosten, waardoor offertes niet goed met elkaar zijn te vergelijken. Dan laat ik het maar weer liggen”.

Vier onderwerpen trokken de meeste aandacht: (1) het isoleren van het dak van buitenaf, gelijktijdig met het vervangen van de dakbedekking; (2) isolatie van binnenuit; (3) de aanleg van een groendak en (4) het plaatsen van zonnepanelen op shingles. Deze onderwerpen worden verschillende groepjes wijkbewoners uitgewerkt en dit komt samen in de Werkgroep Duurzaam Alandsbeek.  De DAK-date middag voor Alandsbeek-West (ruimtewoningen) is 11 juni.

Ski-daken isoleren van buitenaf

Inmiddels heeft zich een groep gevormd van zo’n 30 mensen die tweemaal bijeen zijn geweest, onder voorzitterschap van buurtbegeleider Henriette Former van De Groene Belevenis en met ondersteuning van wijkbewoner Mirjam Prins. Parallel zijn in subgroepen thema’s uitgewerkt en is veel kennis en informatie bijeen gebracht over de skidaken. Uit een systematische vergelijking van 14 verzamelde offertes (van 12 aannemers) kwam een grote de diversiteit in aanpak, gebruikte materialen en isolatiewaarden naar voren. Dat uitte zich in een kostenverschil van een factor 2. Iedereen met een recente offerte van een skidak-vervanging kan deze aandragen voor analyse via een mail naar mirjam.prins@milpro.nl. Wil je inzicht in de vergeleken offertes dan kan je Mirjam hier ook over mailen.

Voor een goede offerte is een bouwtechnisch dakontwerp nodig

Via een opdracht vanuit het Rijk en ondersteund door de gemeente zijn specialisten van de DoeTank/Regionaal Energieloket betrokken bij de warmtetransitie in Alandsbeek. Met de verzamelde informatie gaan zij, samen met een tiental woningeigenaren, een aantal verschillende bouwtechnische ontwerpen van het dak maken. Dit levert een pakket van eisen en de bouwtekeningen op, het streven is die in september gereed te hebben. Hiermee worden vervolgens offertes aangevraagd. Verwacht mag worden dat daardoor meer eenduidige en dus beter vergelijkbare offertes worden verkregen. Immers de uitgenodigde aannemers baseren hun prijs dan op dezelfde aan hen verstrekte informatie, eisen en wensen. Meer informatie is te vinden in de presentatie van de DoeTank (ppt DoeTank traject Skidak). Bewoners die op korte termijn aan de slag willen kunnen gebruik maken van notitie “Folder Offerte tips”.

DAK-daten Alandsbeek-West ruimtewoningen

Na Alandsbeek-Oost is Alandsbeek-West aan de beurt! Voor de bewoners van de ruimtewoningen staat een wijkbijeenkomst gepland voor zaterdag 11 juni aanstaande. Nadere informatie wordt nog bekend gemaakt. Meld je alvast aan op AANMELDEN DAKDATEN. Vind je het leuk om mee te helpen of bied je jullie straat aan als DAK-date locatie? Reageer even in de vrije ruimte.

Inloopspreekuur 

Tot aan de zomervakantie kan iedereen uit de hele wijk met zijn vragen en ervaringen terecht tijdens vier inloopmomenten in de Wijkkamer aan de Kokmeeuw 2. Deze zijn op dinsdagmiddagen, op 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni van 16.00 tot 18.00 uur. Heb je vragen over het energiezuinig maken van je woning? Bijvoorbeeld door isolatie, zonnepanelen of je dakvervanging? Wil je graag de verzamelde offertes voor dakvervanging inzien? Of heb je andere vragen, goede of slechte ervaringen? Loop gerust binnen! Energiegidsen beantwoorden je vragen graag of wijzen de weg.

Zonnepanelen op shingles

Ook willen we graag een groepje starten die zich gaat verdiepen in het onderwerp zonnepanelen op skidaken. Hoewel er steeds meer zonnepanelen verschijnen, zijn er ook leveranciers die het niet aandurven om panelen te plaatsen op schuine daken voorzien van een dakbedekking van shingles. En er zijn ervaringen met lekkage na het plaatsen van zonnepanelen. Ook zijn er mensen die wel in alle tevredenheid zonnepanelen op hun skidak hebben. Mensen die informatie willen vergaren of ervaringen hebben kunnen zich per email melden bij Mirjam Prins, mirjam.prins@milpro.nl.

Steun Buurkracht Alandsbeek!

Mede door het bestaan van wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek hebben we de hier beschreven activiteiten kunnen opstarten. Deze mooie wijkvereniging kan uw financiële steun zeer goed gebruiken. Meld u daarom aan als lid of donateur voor slechts 10 euro per jaar door een mail te sturen aan buurkrachtalandsbeek@gmail.com (met naam, adres en tel.nr.).


Informatieve websites

Wil je je nader verdiepen in het verduurzamen van je woning, weten welke informatie er voor Alandsbeek beschikbaar is, dan zijn er meerdere websites te raadplegen, die je inzicht kunnen bieden.

https://www.ikwilwatt.nl/alandsbeek/  Hier vind je onder meer wijkinformatie over de warmtetransitie en de resultaten van energietesten die in 6 verschillende woningen door de DoeTank zijn uitgevoerd. Hierop worden tevens de verslagen van de gehouden bijeenkomsten en alle beschikbare informatie van de werkgroepen geplaatst.

https://doetankontzorging.nl/ Wil je meer weten over wat de DoeTank is en doet, dan kun je deze website raadplegen.

https://www.leusden.nl/duurzaamheid/duurzaamheid-leusden-aardgasvrij De gemeente maakt samen met bewoners wijkwarmteplannen, de activiteiten in onze wijk zijn mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/  Op zoek naar eerlijke en onafhankelijke informatie over allerlei besparingsopties? Dan bezoek je de website van Milieu Centraal.

https://www.deel-energie.nl/  DEEL (Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar)  is een energiecoörporatie voor en door Leusdenaren. Je vind hier informatie over lopende en op stapel staande projecten, die mogelijk voor jou interessant zijn.